Vinyes

Controlem 28,00 hes de vinyes pròpies, disposades en “faixes”, “bancals” i “pendents”, damunt d’un terrer de naturalesa calcari- argilosa i sempre molt pobre en matèria orgànica.

Situades entre els 350 – 400 metres i amb un règim de pluja que difícilment passa dels 400 mm / any, unit a les més de 2.000 hores d’insolació durant el cicle vegetatiu i a la influència d’un règim de vents dominats pel cerç i la garbinada, ens trobem amb unes òptimes condicions per tal d’un perfecte desenvolupament de les vinyes i la producció d'un raïm de gran concentració i qualitat.

Entenem la viticultura com a la pràctica de donar resposta a les necessitats de la vinya en cada moment del seu cicle vegetatiu mitjançant la observació la interpretació i el treball parcel-lari a cadascuna de les nostres vinyes.

Coma d'en Bonet  - 14 hes                      La Plana -  4,00 hes                     Serra del Castellnou -  7 hes                     La Cendrosa - 3,00 hes